euzg2020 eu2020

Ekonomija

Il-konċentrazzjoni ta' negozji u l-intraprendituri, il-forza tax-xogħol fl-edukazzjoni, firxa wiesgħa ta' servizzi kummerċjali speċjalizzati u l-iżvilupp ta' setturi tat-teknoloġija għolja (high tech) tal-ekonomija huma l-forzi li qed jiżviluppaw lil Zagreb. Il-gvern tal-belt jiżviluppa kontinwament, jippromwovi u jirrealizza l-ideat innovattivi u l-proġetti ta' kapital għoli. Xhieda ta' dan hija l-informazzjoni li aktar minn 50% ta' investimenti diretti barranin u kważi terz tal-GDP tal-Kroazja qed jiġu ġġenerati f'Zagreb. 

Il-Belt ta' Zagreb,bħala l-aġent ġenerali tal-ekonomija tar-Repubblika tal-Kroazja fir-rigward ta' kif tirrapreżenta ċ-ċentru tan-negozju, industrijali, xjentifiku, edukattiv, ta' riċerka u finanzjarju, tħeġġeġ u tiżviluppa l-ekonomija speċjalment fl-intraprenditorija, l-għarfien u l-innovazzjonijiet kif ukoll fis-suq ta' oġġetti u servizzi li fih b'mod speċjali tiżviluppa u ttejjeb il-forza tax-xogħol u s-sistema edukattiva. Permezz ta' azzjonijiet bħal dawn juri li tixtieq tkun miftuħa għall-intraprenditorija kollha u qed tipprova tagħmel dak kollu li jaqa' fil-possibbiltajiet tagħha biex tippermetti l-ħolqien ta' impjiegi ġodda u perspettiva materjali u soċjali aħjar għaċ-ċittadini tagħha.
 
Permezz tax-xogħol tal-fondi ta' Zagreb, li hija 100% proprjetà tal-Belt ta' Zagreb, hija tippromwovi mod effiċjenti biex tipprovdi utilità u servizzi urbani oħra 
Bħala sid u fundatriċi ta' ZICER, il-Belt ta' Zagreb tappoġġja lil kull min jixtieq isir intraprenditur billi jiżviluppa idea jew prodott innovattiv. 
 
Traffiku
Traffiku: Il-Belt ta' Zagreb tinsab fil-parti nofsana tal-Kroazja li tippermetti konnessjoni rapida u faċli mal-partijiet kontinentali u dawk tal-Adrijatiku tal-pajjiż. 
Franjo Tuđman l-ajruport il-ġdid jinsab 20 minuta biss 'il bogħod miċ-ċentru tal-belt u dan jiżgura konnessjoni ma' ħafna bliet Ewropej u joffri wkoll titjiriet diretti lejn il-Kanada, l-Asja u r-Russja. 

Jekk tippreferi tivvjaġġa bil-karozza mela għandek tkun taf li Zagreb hija pożizzjonata fuq kurituri tat-trasport trans-Ewropej li jgħaqqdu l-punent u l-lvant tal-Ewropa kif ukoll it-tramuntana man-nofsinhar. L-awtostradi Kroati huma wħud mill-aqwa fl-Ewropa meta nitkellmu dwar infrastruttura. Huma jgħaqqduna mal-ġirien tagħna u jippermettu aċċess faċli għal kull rokna tal-Kroazja. Minn Zagreb sal-baħar Adrijatiku, għandek bżonn ftit sigħat biss fuq l-awtostrada!

It- terminal tal-karozzi tal-linja ta' Zagreb huwa ppożizzjonat viċin ħafna taċ-ċentru u jipprovdi lill-utenti tiegħu mezz ta' trasport veloċi u sigur B'44 xarabanks tal-pjattaformi li jgħaqqdu lil Zagreb ma' partijiet oħra tal-Kroazja u l-biċċa l-kbira tal-bliet kapitali Ewropej l-oħra.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-linji ferrovjarji, il-Belt ta' Zagreb għandha konnessjoni tajba permezz tas-sistema tal-linja ferrovjarja suburbana tal-Belt.

Permezz ta' investimenti kostanti fit-trasport pubbliku Zagreb tiġġustifika l-istatus tagħha bħala metropoli. It-tramm qed jiġi mmodernizzat ukoll, speċjalment fl-2005, meta l-ewwel tramm baxxa magħmula l-Kroazjabdiet iddur fit-toroq ta’ Zagreb. Permezz tal-bidu ta' proġetti ta' investiment, li jinkludu xarabanks ġodda u kif ukoll xarabanks imfassla għal persuni b'diżabilità, Zagreb tinsab minn tal-ewwel fil-lista tal-ibliet bi standard għoli fejn għandu x'jaqsam it-trasport pubbliku.
 
Enerġija
Il-Belt ta' Zagreb, bħala l-belt kapitali tal-Kroazja, għandha r-responsabbiltà li kontinwament tagħmel politiki dwar l-enerġija aktar effiċjentiu  kif ukoll politiki li jipproteġu l-ambjent bil-għan li jinħolqu kundizzjonijiet għal tkabbir sostenibbli li jissodisfaw il-bżonnijiet tal-ġenerazzjonijiet attwali u, fl-istess ħin, f’armonija man-natura, jiżguraw li l-ġenerazzjonijiet futuri jkollhom il-ħtiġijiet tagħhom sodisfatti. Għal din ir-raġuni l-gvern lokali huwa determinat li jwaqqaf b'mod attiv miżuri u proċessi ta' enerġija u tkabbir sostenibbli biex jilħqu l-viżjoni tal-Belt ta' Zagreb - il-belt tal-iżvilupp sostenibbli.
 
Ambjent
Għal suċċess fit-tul ta' dawn il-miżuri huwa speċjalment importanti li tiġi żviluppata l-kuxjenza dwar it-tkabbir sostenibbli f'kull individwu u kif ukoll fis-soċjetà kollha kemm hi. Minħabba dan Zagreb tagħti attenzjoni speċjali lit-tfal u liż-żgħar. Wieħed mill-aktar proġetti importanti għall-Belt ta' Zagreb huma l-eko-skejjel u
l-eko-kindergartens
li l-programm edukattiv tagħhom huwa mindni madwar il-ħarsien tal-ambjent. It-tfal għandhom jiġu mgħallma kif jipproteġu l-ambjent u l-ġestjoni razzjonali tal-iskart minn età bikrija biex jiżviluppaw dak l-għarfien minn kmieni sabiex ikunu jistgħu jkollhom il-ħiliet, l-għarfien u d-drawwa li jipproteġu u jippreservaw l-ambjent minn età bikrija. B'dan il-mod aħna niżguraw li jkollna ġenerazzjonijiet ta' żgħażagħ li huma konxji tal-ambjent u li għandhom drawwiet pożittivi biex jassiguraw futur nadif u sigur.